Místní knihovna v Pozděchově


On - Line katalog

 

KATALOG KNIHOVNY 

V katalogu jsou uloženy záznamy knihovního fondu naší knihovny. 

Zpùsoby vyhledávání:

a) Hledáte podle názvu knihy

- výsledkem hledání budou všechny knihy se zadaným názvem. Po rozkliknutí záznamu o knize se zobrazí údaje o tom, kde hledanou knihu najdete - pod detailem jsou uvedeny knihovny, ve kterých se kniha nachází.

Rozkliknutím budovy Pozděchov 1 se dostanete k informaci, zda je v naší knihovně kniha vypůjčena nebo volná.

nebo

b) Hledáte podle jména autora

- výsledkem hledání budou všechny knihy uvedeného autora, které jsou v knihovnách dostupné. Po kliknutí na vybranou knihu se zobrazí údaje o tom, kde hledanou knihu najdete - pod detailem jsou uvedeny knihovny, ve kterých se kniha nachází.

A opět - rozkliknutím budovy Pozděchov 1 se dostanete k informaci, zda je kniha vypůjčena nebo zda je volná.

Pokud si vyhledáte knihu, která je např. v Masarykovì veřejné knihovně, je možnost knihu objednat pomocí Meziknihovní výpùjční služby, tzn., že knihovnice zajistí objednávku vaší knihy i její vrácení do MVK Vsetín. Služba je zdarma.